pj-accetturo-172481-unsplash.jpg

Utdanningsvalg for ungdomstrinnet

Mange lærere har ytret frustrasjon over manglende ressurser knyttet til faget utdanningsvalg: Hva skal vi fylle timene med og hvor skal vi finne dette? Utviklingen i arbeidsmarkedet går framover med store skritt. Hvilke verktøy må vi utruste ungdommene våre med for at de skal bli i stand til å ta selvstendige valg i fremtiden?

Munin vil bidra til å sikre at faget Utdanningsvalg kan gi elevene kompetanse å treffe valg basert på elevenes interesser, ønsker og motivasjon - gjennom å gjøre dem mer kjent med seg selv og å se muligheter. Ressursene har følgende hovedområder: selvinnsikt, muligheter, valgkompetanse og overganger. 

Utdanningsvalg er bygd opp på samme måte som Munins andre fagressurser med korte fagtekster, refleksjonsoppgaver til individuelt arbeid eller i grupper, og aktuelle nyheter knyttet til tema.

Her finner du en lenke til en smakebit på innholdet vi leverer og her ligger tilhørende lærerveiledning.

For en komplett oversikt over områdene som dekkes  av læringsressursen Munin Utdanningsvalg  se her. Her finner du også oversikt over hvilke områder andre ressurser kan brukes, og forslag til aktiviteter i skolens regi.