Munin Samfunnsfag har seks hovedtema, som igjen er fordelt på flere undertema

dekker alle kompetansemål i samfunnsfag for mellom*- og ungdomstrinnet

 
 
 
 

Nyhetene i Munin Samfunnsfag bygger på nyhetsstoffet i Munin.buzz og er laget i samarbeid med NTB

 
 

* For mellomtrinnet er samfunnkunnskap ferdig august 2017, geografi og historie kommer før jul 2017. 

 

Gjennom elevaktivitet gå i dybden og skape engasjement 

 
 
 • Følger nyhetsbildet 

 • Moderne design og intuitivt brukergrenesnitt 

 • Topp kvalitet på bilder og grafikker

 • Fungerer like godt på PC, mobil eller nettbrett

 • Utstrakt bruk av interaktive oppgaver og grafikker, både for fagstoff og oppgaver

 

 

Vi ønsker å bidra til å spille læreren god

Og samtidig ha mest mulig fokus på elevene

 • En digital læringsressurs som passer de fleste:
  • Supplement til papirbøker.
  • Komme i gang med digitale læremiddel. 
  • De som har "kastet" læreboka for lenge siden. 
 • Tidsbeparende og garantert reklamefritt: 
  • Du som lærer slipper å finne frem til aktuelle nyheter og lage egne oppgaver.
 • Intuitivt dashboard, som kompletterer eller erstatter tradisjonell kapittelstrukturen i en bok:
  • Bruk vårt forslag til undervisningsopplegg. 
  • Eller dra og slipp temaer for å tilpasse temaene i Munin Samfunnsfag ditt eget årshjul.
 • Bruk våre spesialutgaver til å gjære dypdykk i temaer som preger nyhetsbildet over tid. Spesialer kan for eksempel være,
 • Vi ønsker å holde en tett dialog med våre kunder og oppfordrer alle til å melde seg på vårt nyhetsbrev eller følge Munin Samfunnsfag på Facebook:
  •  Her kommer regelmessige oppdateringer og forslag til undervisningsopplegg 
 
 

 
 

Vår filosofi/tilnærming

sdæpdfnsgnklø