Pris per elev fra 25 kr/år

LISENS FOR MUNIN UTDANNINGSVALG OG MUNIN LIVSMESTRING:

Pr elev 25 kr/år. Munin Utdanningsvalg eller Munin Livsmestring.

Pr elev 40 kr/år. Inkluderer ressurser knyttet til Utdanningsvalg, Livsmestring og Utforskeren.no Utforskeren blir levert av Conexus.

Lisens per skoleår for MUNIN Samfunnsfag og Munin KRLE (pr.fag):

Pr elev for de første 100 elevene: 70 kr/skoleår/skole eller kommune, minimum 5.000 kr.

Pr elev for de neste 100 elevene: 65 kr/skoleår/skole eller kommune

Pr elev for de neste 100 elevene: 60 kr/skoleår/skole eller kommune

Pr elev over 300 elever: 55 kr/skoleår/skole eller kommune

Alle priser eks. MVA. 

 

Har du spørsmål knyttet til pris eller innhold, ta kontakt med oss på salg@conexus.no eller telefon 32 83 40 00. 

 

priseksempel

En kommune eller skole med 100 elever:

 • 70 kr/elev, totalt 7.000 kr / skoleår eks. MVA

En kommune eller skole med 250 elever:

 • 70 kr/elev for de første 100 (delsum 7.000 kr)

 • 65 kr/elev for de neste 100 (delsum 6.500 kr)

 • 60 kr/elev for de neste 50 (delsum 3.000 kr)

 • Totalt 16.500 kr/skoleår eks. MVA (snittpris pr elev 66 kr/skoleår)

En kommune eller skole med 700 elever: 

 • 70 kr/elev for de første 100 (delsum 7.000 kr)

 • 65 kr/elev for de neste 100 (delsum 6.500 kr)

 • 60 kr/elev for de neste 100 (delsum 6.000 kr)

 • 55 kr/elev for de neste 400 elevene (delsum 22.000 kr)

 • Totalt 41.500 kr/skoleår eks. MVA (snittpris pr elev 59 kr/skoleår)

 

Lisensprisen inkluderer:

 • Lisens til Munin Samfunnsfag eller Munin KRLE for et skoleår.

 • Alle kompetansemål i samfunnsfag for mellom*- og ungdomstrinnet.

 • Et antall spesialutgaver som dekker nyheter som preger nyhetsbildet over tid; for eksempel Stortingsvalget 2017.

 • Et stort antall digitale oppgaver og aktiviteter.

 • Tilgang til regelmessige oppdateringer og nye undervisningsopplegg, som bygger på Munin Samfunnsfag.

 • Tilgang til Munin teamet gjennom sosiale medier.

 • Feide pålogging.

 • Fleksibelt dashboard for lærere, bruk vårt forslag til årshjul eller lag ditt eget.