NTB leverer nyheter, bilder og grafikker til Munin.buzz og Munin Samfunnsfag. 

I 150 år har NTB formidlet nyheter til inn- og utland og spilt en viktig rolle i det norske medielandskapet.

I dag er selskapet Norges største leverandør av innholdstjenester i tekst, bilder, video og grafikk til norske medier. NTB tilbyr også en lang rekke kommunikasjonstjenester, som distribusjon av pressemeldinger, produksjon av ferdigsider, bildelagring og språktjenester.

 

Conexus er salgs- og teknologipartner til Munin Education AS. I tillegg skal vi samarbeide om noen spennende prosjekter innen elevaktivitet, datafangst og dybdelæring.

Conexus leverer profesjonelle læringsverktøy for skoleledere, lærere og elever til over 300 kommuner og 2500 skoler i Norge.

Conexus har helt siden 2001 bistått og inspirert skoleledere, lærere og elever med å bygge en bedre plattform for læring ved hjelp av digitale verktøy. Vi er i dag ledende innenfor læringsanalyse og dybdelæring i Norge.

 

Frontkom er vår viktigste tekniske leverandør og står for design av Munin.buzz og teknisk utvikling av vår plattform.

Frontkom leverer nettsider, apps og markedsføring som fungerer fra kontorer i Fredrikstad, Oslo og Funchal.