Vi følger en temabasert oppbygging i tråd med det som kommer med fagfornyelsen

Våre læringsressurser er bygget opp med følgende overgripende tema: 

  • Demokrati og medborgerskap.
  • Arbeidsliv og entreprenørskap.
  • Folkehelse og livsmestring.
  • Klima og miljø.
  • Teknologi og forskning.
  • Globalt ansvar og etikk.

Innenfor hvert hovedtema er det laget temahefter, som blir å betrakte som «kapitler» innenfor et hovedtema. Temaheftene består av nyhetsartikler, interaktivt innhold og fagstoff. Aktivitetene styrker i tillegg ferdigheter innenfor dybdelæring – som problemløsning, samarbeid, kommunikasjon og metakognisjon (reflektere over egen læring, inkludert egenevaluering og selvregulering).

Hver nyhetsartikkel inneholder i tillegg forslag til aktiviteter, og har kobling til kompetansemål i ett eller flere fag. Hvert år vil det også lages noen spesialutgaver, f.eks. Stortingsvalget 2017. 


“Munin Samfunnsfag vil være et utrolig godt verktøy for oss. Tema som blir presentert i Munin Samfunsnfag er kvalitetssikret og går i dybden. Oppgavene er tilpasset stoffet. Det vil gjøre det mye enklere å legge opp til en undervisning som er både tidsaktuell og engasjerende for elevene. Jeg vil bruke Munin Samfunnsfag som en digital lærebok for elevene. Tanken er at den vil kunne bli brukt alle 3 årene gjennom ungdomsskolen.”
— Terje Pedersen, lærer, Rothaugen Skole, Bergen

Læringsressursene er inndelt i 6 hovedtema, fordelt på opptil flere undertema

aktuelle Nyheter

De fleste nyhetssakene publiseres ukentlig i Munin.buzz og er gratis tilgjengelig for alle som ønsker. De er skrevet av NTB og tilrettelagt for barn og unge. Alle sakene inneholder forslag til aktiviteter, (tverrfaglige) kompetansemål, og holder den samme høye redaksjonelle standarden som NTB er kjent for.  

SPESIALUTGAVER

Spesialutgavene dekker temaer som preger nyhetsbildet over lang tid. Eksempler kan være det amerikanske presidentvalget i 2016, Stortingsvalget i 2017, eller Nobels Fredspris. Spesialutgavene er bare tilgjengelig gjennom i Munin Samfunnsfag. 

fagstoff

Alt fagstoff som inngår i læreplanen dekkes, men fremstilles ofte mer grafisk bl.a. ved hjalp av interaktive tidslinjer. Fagstoffet vil også for enkelte fremstå som mer komprimært enn i andre læremiddel. Grunnen til dette er at vi ønsker å ha fokus på aktivitetene. 

 

aktiviteter

Aktivitetene utgjør kjernen i Munin Samfunnsfag. De bygger på nyhetsartikler og fagstoff, og kombineres ofte med eksterne kilder, som for eksempel video. Fokus på dybdelæring er et bærende prinsipp for alle aktiviteter. Det samme er vårt mantra om, gjennom engasjerende og spennende aktiviter, bidra til læringslyst for elevene. 

DASHBOARD 

I Munin Samfunnsfag skal det være like enkelt å få oversikt over innholdet, som å slå opp på innholdsfortegnelsen i en lærebok. I dashboardet kan man velge vårt forslag til årsplan for et klassetrinn, eller tilpasse dette helt selv ved drag-and-drop fra temalisten.  

LÆRERVEILEDNING

Hvert undertema inneholder en lærerveiledning. Her finnes forslag til undervisningsopplegg, lenker til eksterne ressurser, forslag til læringsmål og mye mer. Det er laget en lærerveiledning pr undertema og finnes på hvert undertemas kort på dashboardet. Se et eksempel på lærerveiledning her


Vi vurderer Munin Samfunnsfag som et tidsriktig og kjærkomment tilskudd i floraen av digitale læremidler. Fordi Munin Samfunnsfag er emnebasert og fagovergripende, samt at det bruker dagsaktuelle hendelser, er det helt i tråd med hvordan vi tenker at dagens læremidler bør være utformet. Ressursen understøtter nye og viktige begreper om læring, slik som dybdelæring, selvregulering, og kritisk tenking.
— Sigmund Brenna, IKT-veileder, Fredrikstad kommune

Eksempel på tema/kapittel i Munin Samfunnsfag

Minoriteter og urfolk, et temahefte i det overgripende temaet demokrati og medborgerskap. 

Minoriteter og Urfolk