bidrar til å skape  læringslyst

Aktuell, oppdatert, moderne, engasjerende, nyskapende

Munin Samfunnsfag dekker kompetansemålene i samfunnsfag for mellom*- og ungdomstrinnet 

Munin Samfunnsfag er en læringsressurs hvor innholdet dekker kompetansemålene i samfunnsfag for ungdomstrinn og mellomtrinn*, og hvor nyhetsartiklene fra Munin.buzz danner ryggraden i læringsressursen. I tillegg til bruk i samfunnsfag kan innholdet brukes tverrfaglig, f.eks. knyttet mot naturfag, norsk, KRLE, mat og helse, kunst og håndverk osv.

Læringsressursen Munin Samfunnsfag vil alltid være oppdatert og aktuell, samtidig som innholdet skal være forutsigbart. Det gjøres ved at oppbyggingen av læreboka tar utgangspunkt i temaer, hvor hvert tema har opptil flere undertema. Hvert undertema holdes løpende oppdatert med siste nyheter, aktiviteter og annet relevant innhold.  

Munin Samfunnsfag fungerer like godt på mobil, som nettbrett og PC. Det vektlegges utstrakt bruk av tilgjengelige digitale verktøy for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Samarbeidet med NTB sikrer høy kvalitet på nyhetssaker og bilder. 

Vi legger opp til å holde tett kontakt med våre brukere gjennom sosiale medier, blog og nyhetsbrev. Her kommer eksklusivt innhold, tips til undervisningsopplegg, forslag til oppdateringer av tema i Munin Samfunnsfag med utgangspunkt i endringer i nyhetsbildet m.m. Vi oppfordrer derfor alle å melde seg på vårt nyhetsbrev og følge oss på Facebook og Twitter

Lærere og elever logger enkelt inn med sin Feide-ID. 


“Munin Samfunnsfag vil være et utrolig godt verktøy for oss. Tema som blir presentert i Munin Samfunsnfag er kvalitetssikret og går i dybden. Oppgavene er tilpasset stoffet. Det vil gjøre det mye enklere å legge opp til en undervisning som er både tidsaktuell og engasjerende for elevene. Jeg vil bruke Munin Samfunnsfag som en digital lærebok for elevene. Tanken er at den vil kunne bli brukt alle 3 årene gjennom ungdomsskolen.”
— Terje Pedersen, lærer, Rothaugen Skole, Bergen

Temabasert oppbygging

seks hovedtema, hvert med opp til 10 undertEma, som sammen utgjør "kapittel"strukturen i munin Samfunnsfag

Munin samfunnsfag er bygget opp med følgende overgripende tema: 

  • Demokrati og medborgerskap.
  • Arbeidsliv og entreprenørskap.
  • Folkehelse og livsmestring.
  • Klima og miljø.
  • Teknologi og forskning.
  • Globalt ansvar og etikk.

Innenfor hvert hovedtema er det laget temahefter, som blir å betrakte som «kapitler» innenfor et hovedtema. Temaheftene består av nyhetsartikler, interaktivt innhold og fagstoff. Aktivitetene styrker i tillegg ferdigheter innenfor dybdelæring – som problemløsning, samarbeid, kommunikasjon og metakognisjon (reflektere over egen læring, inkludert egenevaluering og selvregulering).

Hver nyhetsartikkel inneholder i tillegg forslag til aktiviteter, og har kobling til kompetansemål i ett eller flere fag. Hvert år vil det også lages noen spesialutgaver, f.eks. vil det bli et spesialmagasin om Stortingsvalget 2017.

aktuelle Nyheter

De fleste nyhetssakene publiseres ukentlig i Munin.buzz og er gratis tilgjengelig for alle som ønsker. De er skrevet av NTB og tilrettelagt for barn og unge. Alle sakene inneholder forslag til aktiviteter, (tverrfaglige) kompetansemål, og holder den samme høye redaksjonelle standarden som NTB er kjent for.  

SPESIALUTGAVER

Spesialutgavene dekker temaer som preger nyhetsbildet over lang tid. Eksempler kan være det amerikanske presidentvalget i 2016, Stortingsvalget i 2017, eller Nobels Fredspris. Spesialutgavene er bare tilgjengelig gjennom i Munin Samfunnsfag. 

fagstoff

Alt fagstoff som inngår i læreplanen dekkes, men fremstilles ofte mer grafisk bl.a. ved hjalp av interaktive tidslinjer. Fagstoffet vil også for enkelte fremstå som mer komprimært enn i andre læremiddel. Grunnen til dette er at vi ønsker å ha fokus på aktivitetene. 

 

aktiviteter

Aktivitetene utgjør kjernen i Munin Samfunnsfag. De bygger på nyhetsartikler og fagstoff, og kombineres ofte med eksterne kilder, som for eksempel video. Fokus på dybdelæring er et bærende prinsipp for alle aktiviteter. Det samme er vårt mantra om, gjennom engasjerende og spennende aktiviter, bidra til læringslyst for elevene. 

DASHBOARD 

I Munin Samfunnsfag skal det være like enkelt å få oversikt over innholdet, som å slå opp på innholdsfortegnelsen i en lærebok. I dashboardet kan man velge vårt forslag til årsplan for et klassetrinn, eller tilpasse dette helt selv ved drag-and-drop fra temalisten.  

LÆRERVEILEDNING

Hvert undertema inneholder en lærerveiledning. Her finnes forslag til undervisningsopplegg, lenker til eksterne ressurser, forslag til læringsmål og mye mer. Det er laget en lærerveiledning pr undertema og finnes på hvert undertemas kort på dashboardet. Se et eksempel på lærerveiledning her


Vi vurderer Munin Samfunnsfag som et tidsriktig og kjærkomment tilskudd i floraen av digitale læremidler. Fordi Munin Samfunnsfag er emnebasert og fagovergripende, samt at det bruker dagsaktuelle hendelser, er det helt i tråd med hvordan vi tenker at dagens læremidler bør være utformet. Ressursen understøtter nye og viktige begreper om læring, slik som dybdelæring, selvregulering, og kritisk tenking.
— Sigmund Brenna, IKT-veileder, Fredrikstad kommune

Eksempel på tema/kapittel i Munin Samfunnsfag

Minoriteter og urfolk, et temahefte i det overgripende temaet demokrati og medborgerskap. Klikk her for tilgang.

Minoriteter og Urfolk

Vil du se mer av innholdet i Munin Samfunnsfag? 

Eller vil du prøve Munin Samfunnsfag gratis til 18. september, inkludert vår valgspesial om stortingsvalget 2017?

 

*For mellomtrinn er samfunnskunnskap klart til skolestart i august 2017. Historie og geografi kommer høsten 2017.