Bidrar til  å skape refleksjon og nysgjerrighet

Sentralt i våre læringsressurser  står vårt mål om å bidra til å skape refleksjon og læringslyst blant elevene. 

OPPDATERT 

Alle våre ressurser er bygd opp med utgangspunkt i aktuelle nyhetssaker. Dette kobles i med fagstoff. Koblingen mellom fagstoff og nyheter er reflektert i læringsaktivitetene. 

relevant

Det er viktig at elevene skjønner hvorfor de ulike har temaene har betydning for eleven og hvorfor de skal lære de ulike temeane. Derfor har alle temaer in introduksjon med informasjon til eleven. 

MODERNE

Elevenes motivasjon og motivasjon og læringslyst er viktig. Derfor har vi inngått samarbeidet med NTB, som sikrer høy redaksjonell kvalitet på innholdet. Det samme gjelder lærings-aktivitetene, som er utformet med ulike interaktive verktøy.