Munin Samfunnsfag bygger på artiklene i Munin.buzz

Munin.buzz er et samarbeid mellom NTB og Munin Education AS

Munin.buzz er en uavhengig ukeavis til bruk i skolen, som dekker de viktigste nyhetene fra samfunn, politikk, kultur, helse, økonomi, teknologi, miljø og idrett på en lettlest måte.

Sakene er koblet til kompetansemål og presenteres i et moderne design der samspillet mellom tekst, bilder og varierte oppgaver inspirerer til refleksjon, diskusjon og læring.

Målgruppen er primært lærere og elever på mellom- og ungdomstrinnet, men de fleste av sakene passer andre aldersgrupper, også voksne. 

På Munin.buzz finner dere også noen eksmpler på tema i Munin Samfunnsfag; bl.a. Minoriteter og Urfolk og Terror. Her finner dere inntil videre vår Spesial Stortingsvalget 2017.

NTB er ansvarlige for tekst og bilder. Munin Education AS er ansvarlig for presentasjon, design og redaksjonelt innhold.