MUNIN OG VIP24-ung

VIP24-ung er et samarbeid mellom Munin Education og Conexus

VIP24-ung er Conexus sin satsing på barn og unge. Munin leverer ressurser til temaene Livsmestring og Utdanningsvalg, som er en del av denne satsingen.

For mer informasjon om VIP24-ung, ta kontakt med salg@conexus.no

Fagfornyelsen har tre hovedprioriteringer; dybdelæring, tverrfaglige (fagovergripende) temaer og kjerneelementer i fag. Munin Livsmestring er en læringsressurs hvor vi tar disse hovedprioriteringene på alvor.

De tverrfaglige temaene i fagfornyelsen er definert til:

  • Demokrati og medborgerskap

  • Folkehelse og livsmestring

  • Bærekraftig utvikling

Munin Livsmestring tar utgangspunkt i disse, og har undertemaer for hvert av dem - som enten kan jobbes med ett fag eller man kan lage "temauker" hvor temaet er det samme i flere fag.