Munin Samfunnsfag dekker kompetansemålene i samfunnsfag for mellom- og ungdomstrinnet 

Munin Samfunnsfag er en læringsressurs hvor innholdet dekker kompetansemålene i samfunnsfag for ungdomstrinn og mellomtrinn, og hvor nyhetsartiklene fra Munin.buzz danner ryggraden i læringsressursen. I tillegg til bruk i samfunnsfag kan innholdet brukes tverrfaglig, f.eks. knyttet mot naturfag, norsk, KRLE, mat og helse, kunst og håndverk osv.

Munin Samfunnsfag fungerer like godt på mobil, som nettbrett og PC. Det vektlegges utstrakt bruk av tilgjengelige digitale verktøy for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Samarbeidet med NTB sikrer høy kvalitet på nyhetssaker og bilder. 

Vi oppfordrer alle til å følge oss på Facebook og Twitter

Lærere og elever logger enkelt inn med sin Feide-ID.