Munin Samfunnsfag dekker kompetansemålene i samfunnsfag for mellom- og ungdomstrinnet 

Munin Samfunnsfag er en læringsressurs hvor innholdet dekker kompetansemålene i samfunnsfag for ungdomstrinn og mellomtrinn, og hvor nyhetsartiklene fra Munin.buzz danner ryggraden i læringsressursen. I tillegg til bruk i samfunnsfag kan innholdet brukes tverrfaglig, f.eks. knyttet mot naturfag, norsk, KRLE, mat og helse, kunst og håndverk osv.

Læringsressursen Munin Samfunnsfag vil alltid være oppdatert og aktuell, samtidig som innholdet skal være forutsigbart. Det gjøres ved at oppbyggingen av læreboka tar utgangspunkt i temaer, hvor hvert tema har opptil flere undertema. Hvert undertema holdes løpende oppdatert med siste nyheter, aktiviteter og annet relevant innhold.  

Munin Samfunnsfag fungerer like godt på mobil, som nettbrett og PC. Det vektlegges utstrakt bruk av tilgjengelige digitale verktøy for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Samarbeidet med NTB sikrer høy kvalitet på nyhetssaker og bilder. 

Vi legger opp til å holde tett kontakt med våre brukere gjennom sosiale medier, blog og nyhetsbrev. Her kommer eksklusivt innhold, tips til undervisningsopplegg, forslag til oppdateringer av tema i Munin Samfunnsfag med utgangspunkt i endringer i nyhetsbildet m.m. Vi oppfordrer derfor alle å melde seg på vårt nyhetsbrev og følge oss på Facebook og Twitter

Lærere og elever logger enkelt inn med sin Feide-ID.