MUNIN KRLE

Munin KRLE dekker kompetansemålene i KRLE for mellom- og ungdomstrinnet* 

Munin KRLE er en læringsressurs hvor innholdet dekker kompetansemålene i KRLE for ungdomstrinn og mellomtrinn, og hvor nyhetsartiklene fra Munin.buzz danner ryggraden i læringsressursen. I tillegg til bruk i KRLE kan innholdet brukes tverrfaglig, f.eks. knyttet mot naturfag, norsk, samfunnsfag, mat og helse, kunst og håndverk osv.

Læringsressursen tar utgangspunkt i temaer, hvor hvert tema har opptil flere undertema.  

Munin KRLE fungerer like godt på mobil, som nettbrett og PC. Det vektlegges utstrakt bruk av tilgjengelige digitale verktøy for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Samarbeidet med NTB sikrer høy kvalitet på nyhetssaker og bilder. 

Vi oppfordrer alle til å følge oss på Facebook og Twitter

Lærere og elever logger enkelt inn med sin Feide-ID.