kompetanseheving med munin

Munin Education tilbyr ulike kompetansehevingspakker som er nettbasert. Oppbygningen er basert på bitsized training. Man kan velge å gi tilgang til alle kompetansepakker slik at lærere selv kan velge ut basert på resultater fra kartleggingene, eller om man ønsker å gjennomføre kompetanseheving innenfor et spesifikt område for hele skolen/kommunen.

Kompetansehevingspakkene inneholder nettbaserte læringsmoduler og webinarer. Dersom det er ønskelig kan det arrangeres lokale samlinger.

Eksempler på kompetansehevingspakker er; informasjonskompetanse, vurdering, samarbeid, kommunikasjon, klasseledelse mm.

Munin Educations læringsressurser kan brukes som del av kompetansehevingen. Innholdet er tilpasset Fagfornyelsen, med fokus på kjerneelementer, fagovergripende temaer og dybdelæring.