ian-dooley-280928.jpg

Kartlegging

I samarbeid med Conexus AS

Kartleggingene leveres av Conexus AS, og tar utgangspunkt i grunnleggende ferdigheter i K06, rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse, Fagfornyelsen og Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi.

Det er to ulike kartlegginger som presenteres i et dashbord for læreren. Den ene handler om hvordan læreren evaluerer sine ferdigheter og kunnskaper, den andre handler om praksis i klasserommet. Kartleggingene kan brukes for å reflektere over sin egen kompetanse og eventuelt behov for kompetanseheving, eller man kan bruke aggregerte resultater på skole-, kommune- eller fylkesnivå som et verktøy for strategisk kvalitetsutvikling og kompetanseheving.