Temasider

Munin Samfunnsfag er bygd opp av 6 hovedtemaer, og hvor hvert hovedtema har flere temasider.

Bildet under:

  1. I toppen kan man se hvilket hovedtema temasiden tilhører. Dette er temasiden Terror under hovedtemaet Globalt ansvar og etikk
  2. Elevene finner informasjon om temasiden på denne lenka (se avsnitt under)
munin samfunnsfag toppmeny.png

Ved å trykke på lenka på temasiden (merket 2 i bildet over) kommer elevene til en ny side med informasjon. Vi mener det er viktig at elevene forstår hensikten med temaet, og at det er tydelig hva de skal lære. Elevene finner derfor:

  1. En kort introduksjon til temaet
  2. Forslag til læringsmål
  3. En mal til enten å være med på å utvikle kriterier for læringsmål eller bruke den til å egenvurdere seg ut fra oppgitte vurderingskriterier
  4. En oversikt over aktuelle kompetansemål knyttet til temasiden