Temakortene i planleggeren

Når et temakort er plassert på en eller flere uker kan man trykke på temakortet for å komme til temasiden.

På temakortet finnes også veiledning og eventuelt andre ressurser som er knyttet til temaet. I eksempelet her er det f.eks. mulig å laste ned en ekstraressurs (Gameshow minoriteter og urfolk). 

Trykk Se veiledning for å få veiledning som pdf. Slett betyr at man fjerner temakortet fra uka det er plassert i. 

temakort.png
Veiledning inneholder forslag til læringsmål på ulike trinn, og lenker til andre aktuelle ressurser.

Veiledning inneholder forslag til læringsmål på ulike trinn, og lenker til andre aktuelle ressurser.

Veiledning inneholder forslag til aktiviteter pr time, og har forslag til svaralternativer på alle oppgaver.

Veiledning inneholder forslag til aktiviteter pr time, og har forslag til svaralternativer på alle oppgaver.