Temakortene i planleggeren

Når et temakort er plassert på en eller flere uker kan man trykke på temakortet for å komme til temasiden.

På temakortet finnes også veiledning og eventuelt andre ressurser som er knyttet til temaet. I eksempelet her er det f.eks. mulig å laste ned en ekstraressurs (Gameshow minoriteter og urfolk). 

Trykk Se veiledning for å få lærerveiledning som pdf. Slett betyr at man fjerner temakortet fra uka det er plassert i. 

temakort.png
 

Veiledningen inneholder forslag til aktiviteter i hver time. 

Hvert tema inneholder mye stoff, altfor mye til å gå igjennom i en time eller uke. Da er det fint å kunne støtte seg på veiledningen som inneholder forslag til aktiviteter på ulike trinn, fordelt på timer og uker. 

I veiledningene inneholder forslag til læringsmål på ulike trinn, og lenker til andre aktuelle ressurser. Her finner dere også forslag til svaralternativer på alle oppgaver. 

veiledning side 1.png