Planleggeren

Planleggeren er lærers verktøy for å planlegge undervisningen og få en oversikt over alle temasider. Pålogging til planleggeren skjer ved bruk av Feide dersom skolen har dette. Lenke til pålogging er: https://app.munin.education.

I planleggeren opprettes klasser ved bruk av nedtrekksmeny, hvor man velger klassetrinn og et kjennetegn (bokstav). Alle lærere på samme skole ser alle klasser som er opprettet på skolen. Dette er kun et planleggingsverktøy og klasser blir derfor ikke koblet mot elever. For å slette en klasse velges funksjonen Rediger klassene. 

I planleggeren opprettes klasser ved bruk av nedtrekksmeny, hvor man velger klassetrinn og et kjennetegn (bokstav). Alle lærere på samme skole ser alle klasser som er opprettet på skolen. Dette er kun et planleggingsverktøy og klasser blir derfor ikke koblet mot elever. For å slette en klasse velges funksjonen Rediger klassene. 

Planleggeren viser ukene i skoleåret, og første gang man har opprettet en klasse vil det være et forslag til årshjul. Temakortene kan fjernes  fra ukene i planleggeren ved å trykke Slett, og kan erstattes med en annen rekkefølge på temaene. Det vil komme en funksjon hvor man kan starte med en helt tom plan i løpet av september 2017. Alle tema finnes som temakort i menyen til høyre, og man kan også søke opp tema. Temakort trekkes over til den uka hvor temaet skal undervises i. For å markere at man er ferdig med et tema kan man bruke avhuking i nederste høyre hjørne på temakortet.

Planleggeren viser ukene i skoleåret, og første gang man har opprettet en klasse vil det være et forslag til årshjul. Temakortene kan fjernes  fra ukene i planleggeren ved å trykke Slett, og kan erstattes med en annen rekkefølge på temaene. Det vil komme en funksjon hvor man kan starte med en helt tom plan i løpet av september 2017.

Alle tema finnes som temakort i menyen til høyre, og man kan også søke opp tema. Temakort trekkes over til den uka hvor temaet skal undervises i. For å markere at man er ferdig med et tema kan man bruke avhuking i nederste høyre hjørne på temakortet.