Oppgavene

Oppgavene i Munin Samfunnsfag er laget for å styrke refleksjon, samarbeid og problemløsning - i tillegg til informasjonskompetanse. Mange oppgaver har derfor ikke fasitsvar. Forslag til svar på oppgavene finnes i lærerveiledningen. 

Eksempler på samarbeidsoppgaver i Munin Samfunnsfag (terror). Vi anbefaler at elevene får styrket sin samarbeidslæring gjennom å arbeide to og to eller i små grupper med oppgavene. 

Ved å trykke på de tre vannrette strekene i toppen av hver oppgave får man fram en oversikt over hvilke sider som ligger i oppgaven.

1. Elevene kan skrive rett inn i skjemaet på nettsiden. De kan bla fram og tilbake i oppgaven ved bruk av piltastene nederst eller i kulepunktene (menyen), men vær oppmerksom på at innholdet blir borte dersom de navigerer til andre nettsider.

2. På den siste siden i oppgaven velges Lag Dokument

3. Vi anbefaler funksjonen Marker eksporterbar tekst

4. Høyreklikk i teksten, velg kopier og lim så teksten inn i en tekstbehandler, notatverktøy eller presentasjonsprogram. Denne fila kan så lagres, deles, skrives ut eller leveres inn til vurdering.