Munin.buzz er en ukeavis for barn og unge.

Vi vet at unge liker å lese nyheter, og tilbyr derfor Munin.buzz som en gratisressurs i form av en ukeavis med artikler av høy kvalitet skrevet av NTB. 

Her vil du finne 6-8 nye artikler hver uke, innenfor mange ulike dagsaktuelle tema. Et par av artiklene vil være på nynorsk, øvrige på bokmål.

Samarbeidet med NTB sikrer uavhengighet og kvalitet på alt redaksjonelt innhold. 


Sakene i Munin.buzz er illustrerte med gode bilder, faktabokser, forslag til aktiviteter og kobla til kompetansemål for mellom- og ungdomstrinnet

artikkel overview.png
faktaboks artikkel.png
aktviiteter artikkel.png
kompetansemål.jpg

Munin.buzz publiserer også regelmessig spesialer. Dette er vanligvis nyheter som preger nyhetsbildet i lengre tid; for eks. Stortingsvalget 2017 eller Nobelprisene.