Innhold temasidene

munin samfunnsfag terror artikler.png

På temasidene finnes det ulike typer innhold som er ment å belyse ulike sider av temaet og for å skape elevaktivitet:

  1. artikler
  2. fagtekster
  3. oppgaver
  4. quizzer (selvrettende)
  5. tidslinjer
  6. eksterne ressurser og lenker
Fagtekstene kan vises i fullskjerm ved å trykke på pilen i nedre høyre hjørne. Man blar fram og tilbake i ressursen ved hjelp av piltastene som finnes på hver sin side av sidetallet nederst og i midten av ressursen.

Fagtekstene kan vises i fullskjerm ved å trykke på pilen i nedre høyre hjørne. Man blar fram og tilbake i ressursen ved hjelp av piltastene som finnes på hver sin side av sidetallet nederst og i midten av ressursen.

Tidslinjen kan vises i fullskjerm ved å bruke symbolet i øverste høyre hjørne. Man blar fram og tilbake med piltast på hhv høyre og venstre side. Tidslinjer gir en oversikt som er vanskelig å få fram i ren tekst, og som også kan vise avstand i tid mellom ulike hendelser.

Tidslinjen kan vises i fullskjerm ved å bruke symbolet i øverste høyre hjørne. Man blar fram og tilbake med piltast på hhv høyre og venstre side. Tidslinjer gir en oversikt som er vanskelig å få fram i ren tekst, og som også kan vise avstand i tid mellom ulike hendelser.

Eksterne ressurser kan sees i fullskjerm ved å bruke piltast i nederste høyre hjørne. Ressursene er hentet fra andre kilder, lenker er oppgitt i ressursen. Noen ressurser er på norsk, mens andre er på andre språk - i hovedsak engelsk. Noen ressurser har undertekst på norsk, andre på engelsk. For enkelte av ressursene vil vi anbefale å se dem på YouTube, hvor undertekst automatisk kan oversettes til norsk eller et annet språk. 

Eksterne ressurser kan sees i fullskjerm ved å bruke piltast i nederste høyre hjørne. Ressursene er hentet fra andre kilder, lenker er oppgitt i ressursen. Noen ressurser er på norsk, mens andre er på andre språk - i hovedsak engelsk. Noen ressurser har undertekst på norsk, andre på engelsk. For enkelte av ressursene vil vi anbefale å se dem på YouTube, hvor undertekst automatisk kan oversettes til norsk eller et annet språk.