Innhold temasidene

munin samfunnsfag terror artikler.png

På temasidene finnes det ulike typer innhold som er ment å belyse ulike sider av temaet og for å skape elevaktivitet:

  1. artikler
  2. fagtekster
  3. oppgaver
  4. quizzer (selvrettende)
  5. tidslinjer
  6. eksterne ressurser og lenker
Fagtekstene kan vises i fullskjerm ved å trykke på pilen i nedre høyre hjørne. Man blar fram og tilbake i ressursen ved hjelp av piltastene som finnes på hver sin side av sidetallet nederst og i midten av ressursen.

Fagtekstene kan vises i fullskjerm ved å trykke på pilen i nedre høyre hjørne. Man blar fram og tilbake i ressursen ved hjelp av piltastene som finnes på hver sin side av sidetallet nederst og i midten av ressursen.

Tidslinjen kan vises i fullskjerm ved å bruke symbolet i øverste høyre hjørne. Man blar fram og tilbake med piltast på hhv høyre og venstre side. Tidslinjer gir en oversikt som er vanskelig å få fram i ren tekst, og som også kan vise avstand i tid mellom ulike hendelser.

Tidslinjen kan vises i fullskjerm ved å bruke symbolet i øverste høyre hjørne. Man blar fram og tilbake med piltast på hhv høyre og venstre side. Tidslinjer gir en oversikt som er vanskelig å få fram i ren tekst, og som også kan vise avstand i tid mellom ulike hendelser.

Eksterne ressurser kan sees i fullskjerm ved å bruke piltast i nederste høyre hjørne. Ressursene er hentet fra andre kilder, lenker er oppgitt i ressursen. Noen ressurser er på norsk, mens andre er på andre språk - i hovedsak engelsk. Noen ressurser har undertekst på norsk, andre på engelsk. For enkelte av ressursene vil vi anbefale å se dem på YouTube, hvor undertekst automatisk kan oversettes til norsk eller et annet språk. 

Eksterne ressurser kan sees i fullskjerm ved å bruke piltast i nederste høyre hjørne. Ressursene er hentet fra andre kilder, lenker er oppgitt i ressursen. Noen ressurser er på norsk, mens andre er på andre språk - i hovedsak engelsk. Noen ressurser har undertekst på norsk, andre på engelsk. For enkelte av ressursene vil vi anbefale å se dem på YouTube, hvor undertekst automatisk kan oversettes til norsk eller et annet språk. 

 

Ettersom vi følger en temabasert oppbygging, likt det som kommer med Fagfornyelsen, er historie og geografi bygd inn i de ulike temaene hvor det er naturlig 

Munin Samfunnsfag dekker alle kompetansemål i samfunnsfag for mellom- og ungdomstrinnet. Det omfatter også historie og geografi. Men ettersom vi følger en temabasert oppbygging, så finner dere for eksempel ikke et tema som heter verdenskrigene.

Verdenskrigene er del av hovedtema "Globalt ansvar og etikk" og undertema "Krig og konflikter" og inngår dermed i et tema som også omfatter folkemord, terrorisme og ulike aktuelle konflikter.

På samme måte er historien om den franske og amerikanske revolusjonen en del av hovedtema "Demokrati og medborgerskap" og undertema "Fra opplysningstid til demokrati". I dette temaet finnes stoff om den norske grunnloven.