Artiklene

•Artiklene er skrevet av NTB og holder høy, journalistisk kvalitet. Språket er tilpasset målgruppen.

•Artiklene inneholder faktabokser, kart og annen grafikk der dette er naturlig.

•Til hver artikkel er det forslag til oppgaver knyttet til innholdet i artikkelen

•Under hver artikkel finnes aktuelle kompetansemål knyttet til artikkelen

munin buzz faktaboks.png
munin buzz aktiviteter og kompetansemål.png