Munin Samfunnsfag følger en temabasert oppbygging 

seks overgripende temaer

 

Munin Samfunnsfag er bygget opp med følgende overgripende temaer;

  • Demokrati og medborgerskap
  • Arbeidsliv og entreprenørskap
  • Folkehelse og livsmestring
  • Klima og miljø
  • Teknologi og forskning
  • Globalt ansvar og etikk

Innenfor hvert hovedtema er det laget temahefter, som blir å betrakte som «kapitler» innenfor et hovedtema. Temaheftene består av nyhetsartikler, interaktivt innhold og fagstoff. Aktivitetene styrker i tillegg ferdigheter innenfor dybdelæring – som problemløsning, samarbeid, kommunikasjon og metakognisjon (reflektere over egen læring, inkludert egenevaluering og selvregulering). Hver nyhetsartikkel inneholder i tillegg forslag til aktiviteter, og har kobling til kompetansemål i ett eller flere fag. Hvert år vil det også lages noen spesialutgaver, f.eks. vil det bli et spesialmagasin om Stortingsvalget 2017.