samfunnsfag

Tverrfaglig arbeid

Tverrfaglig arbeid

Noen har kanskje sett at det har dukket opp en naturfagside i Munin samfunnsfag. Dette er for å vise hvordan tema kan jobbes med tverrfaglig, i dette tilfellet handler det om seksualitet. I naturfag arbeider man med det fysiologiske og kjønnsidentitet, i samfunnsfag med kjønnsroller, seksualitet og overgrep - og man kan også arbeide i KRLE med mellommenneskelige relasjoner.