Aktuelle nyheter - det perfekte utgangspunkt for å skape læringsressurser med fokus på dybdelæring?

Vi grunnla Munin Education med en ide om at aktuelle nyheter kan brukes som et sentralt utgangspunkt for å utvide vår forståelse av det samfunnet vi lever i. Nyheter utfordrer og bygger vår evne til å kunne sette ting i sammenheng, på tvers av kulturer, religioner, språk og fag. Vi har som borgere i verdenssamfunnet en plikt til å utfordre og stille spørsmål til det vi leser. Vår evne til kildekritikk har aldri vært viktigere. Dette er dybdelæring i praksis. Samtidig bombarderes vi alle - barn, ungdom, voksne -  av inntrykk og påvirkning i alle kanaler. Aldri har tilgjengeligheten på godt og oppdatert innhold vært større. Og aldri har konkurransen mellom de ulike mediene vært større.

Dette var utgangspunktet når vi lanserte Munin.buzz,  en ukeavis for barn og unge. I samarbeid med NTB leverer vi aktuelle nyhetssaker med et språk tilpasset målgruppen. I tillegg sikrer samarbeidet med NTB høy kvalitet på det redaksjonelle innholdet, enten det er tekst, bilder eller grafikk, som skal være minst like bra som det barn og unge møter i andre kanaler. Og samtidig helt fritt for reklame.

Summen av dette mener vi er det perfekte utgangspunktet for å skape gode og moderne læringsressurser tilrettelagt for det 21e århundrets utfordringer. Aktuelle nyheter som grunnmur i fremtidens læringsressurser sikrer at læringsressursen forblir aktuell og oppdatert. Samtidig innehar aktuelle nyhetssaker naturlig det som fremtidens skole handler om; aktuelle nyheter går naturlig på tvers av ulike fag (tverrfaglig) og utfordrer vår evne til kildekritikk (kritisk tenking). Kombinert med fagstoff, satt sammen i ulike temaer (temabasert) og krydret med oppgaver med fokus på dybde og samarbeid, da har man ingrediensene for det som vi mener fremtidens skole handler om - skape læringslyst og  spille læreren god.

Og det er nettopp det det handler om i våre læringsressurser Munin Samfunnsfag, Munin KRLE og Munin Tverrfaglig - å bruke aktuelle nyheter som utgangspunkt, tilføre fagstoff, utvikle undervisningsopplegg som går i dybden og koble på aktiviteter med fokus på samarbeid.