Variasjon i undervisningen med Munin - del 1

Munin Education AS er opptatt av å levere undervisningsressurser som skal gi læreren en lettere hverdag med tanke på planlegging. Vårt største fokus er likevel på elevene. Hvordan er våre ressurser bygd opp for å skape variasjon i undervisningen?

Digitale tidslinjer er brukt der dette er naturlig for å synliggjøre historiske sammenhenger. Vi får tilbakemelding på at dette er noe både lærerer og elever liker godt. Tidslinjene inneholder korte fagtekster knyttet til årstall. Du kan velge å klikke deg fram og tilbake i kronologisk rekkefølge eller gå direkte til et gitt årstall nede på tidslinjen. I det nederste feltet får du også et annet visuelt inntrykk av tidsperspektivet, om ting ligger nær eller langt fra hverandre i tid. Det er vanskeligere å se for seg hvis man bare bruker en punktliste.

Tidslinjene fungerer godt til bruk i fullskjerm på tavle i klasse eller la elevene jobbe i mindre grupper for å se på hendelser innenfor et tema. Tidslinjene er også fine å bruke som repetisjon.

 

bilde blog del 1.png