Munin på samme kurs som Fagfornyelsen

Munin har helt siden starten hatt fokus på å bidra til en mer helhetlig forståelse av fagene gjennom en temabasert tilnærming. For Munin Samfunnsfag  betyr dette at vi ikke har et tydelig skille mellom geografi, historie og samfunnskunnskap, men har fokus på å skape en naturlig sammenheng mellom fagene. Ved å kombinere dette med aktuelle nyheter og utforskende oppgaver, mener vi at stoffet blir mer aktuelt og relevant for elevene.

Vår tilnærming er også i tråd med Utdanningsdirektoratets oppsummering av innspill til samfunnsfag og KRLE som ble publisert 4. juni 2018. Under ser du et utdrag frå oppsummeringen av samfunnsfag:

samf.oppsummering.png

Et konkret eksempel hvor kunnskapsmål for historie, geografi og samfunnskunnskap er plassert sammen er temaet “Rasisme og diskriminering”. Figuren under er hentet fra Munin Samfunnsfags lærerveiledning og viser hvilke områder og kunnskapsmål temaet dekker for mellomtrinnet:

bilde blog 13.6. 5-7.png

Tilsvarende eksempel for ungdomstrinnet er hentet fra  temaet “Arbeidsliv og avtaler”:

bilde blogg 13.6. 8-10.png