Hvorfor temabasert tilnærming hos Munin?

Arbeidet med fagfornyelsen peker på at elevene har behov for en mer helhetlig forståelse for å kunne se sammenhengen mellom det de lærer i skolen. Dagens læreplan, Kunnskapsløftet, er delt inn i kompetansemål i områdene historie, samfunnskunnskap, geografi og utforskeren. Tradisjonelle læreverk er ofte delt inn etter hovedområder i faget. Elevene vil derfor oppleve at de jobber med samme tema på ulike årstrinn, i ulike bøker. Dette gjør at de ulike temaene behandles fragmentert og gjør det utfordrende å skape helhet og forståelse.

Samenes historie kan være et eksempel på dette. Med vår temabaserte tilnærming i Munin, vil du finne alt som er relevant for historien til samene på en og samme temaside, uavhengig om kompetansemålet tilhører utforskeren, historie, geografi eller samfunnskunnskap. Slik vil både lærer og elever komme tilbake til den samme siden hver gang dere skal jobbe med temaet samer, uavhengig av hvor kompetansemålene hører til.

Forslag til gjennomføring av undervisningsopplegg på mellom- og ungdomstrinn kan du se her:

2018-05-29_22-52-59 Sametema.jpg