Planlegging er mer enn halve jobben

Å arbeide med en digital læringsressurs skiller seg fra det å jobbe analogt på flere områder. For oss som utvikler digitalt handler det om at vi kan oppdatere fortløpende, en enorm fordel når både samfunn og teknologi endrer seg raskt. Nyhetsbildet gjør at vi kan gi nye og relevante innfallsvinkler på faglige tema, og det er en styrke ved dette mediet.

Ungdom liker å lese nyheter, og kanskje vil de lese mer når de ser det faglige innholdet knyttet opp mot dagsaktuelle hendelser i inn- og utland. Vi kan også legge tilrette for interaktivitet på en annen måte enn analogt, f.eks. bruk av ulike typer studentresponssystemer og quizzer. Selvfølgelig er det også en fordel av nettsidene er tilpasset både PC, nettbrett og mobil. Mange leser allerede nyhetene på mobilen. 

En ulempe er at det kan være vanskelig å "se" alt innhold fordi man ikke holder en bok i hånda. Munin Samfunnsfag har ikke sidepaginering og innholdsfortegnelse - og det har vi gjort noe med ved å lage planleggeren. Planleggeren er kanskje det som er viktigst for at du som lærer skal kunne utnytte denne ressursen. Der kan du opprette en klasse og enten bruke forslaget som ligger på fordeling av de ulike tema gjennom året, eller tilpasse temaene til din undervisning.

Men det er ikke bare å sette opp temaene etter uker som er mulig. På temakortene finner du også veiledning og andre ressurser knyttet til temaet. Veiledningen inneholder forslag til læringsmål, fordeling av aktivitet på timer og forslag til svaralternativer på oppgavene. Vi har også lagt opp noen lenker vi mener kan være nyttige for deg når du skal jobbe med temaet i din klasse, og der det er naturlig har vi pekt i retning av digitale verktøy som kan passe inn. Vi ønsker å hjelpe deg med å skape motiverende og interessant undervisning gjennom tilrettelegging av innholdet, slik at det blir så enkelt som mulig for deg å planlegge og gjennomføre undervisningen. Tilsammen skal vi skape bevisste og reflekterte elever, som gleder seg til samfunnsfagtimene.