Vente på fagfornyelsen i samfunnsfag?

I disse dager er arbeidet med fagfornyelsen i blant annet samfunnsfag i gang. Det er satt ned grupper som skal revidere læreplanen, og de fleste er spente på hva resultatet vil bli. Dette fører sannsynligvis til at det ikke blir laget nye læreverk før man vet hvordan den reviderte læreplanen vil se ut, og samtidig er det mange som beklager seg over at de har bøker i faget som kan være 10 år gamle. Det har skjedd mye siden 2007, i alle fall innenfor hovedområdene geografi og samfunnskunnskap. Behovet for oppdatert informasjon er derfor stort.

Når det gjelder selve fagfornyelsen er det noen punkter vi kan regne med blir adressert. Ludvigsenutvalget pekte på stofftrengsel og dybdelæring. Utvalget pekte også på overgripende temaer, og det er helt opplagt at fagene nå skal ha tre overgripende tema; demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraft (miljø og klima). 

Vårt glade budskap er at du ikke trenger vente på at arbeidet med fagfornyelsen er ferdig før du får oppdatert innhold. Det har vi sørget for i Munin Samfunnsfag. Oppbygningen er også tematisk, blant annet med de tre temaene som er nevnt over.  Det er kanskje litt uvant med temabasert inngang, og senest i dag var det et spørsmål om hvor historie var å finne. Svaret er at den finnes mange steder i Munin Samfunnsfag, f.eks. vil man finne innhold om samenes historie i temaet Minoriteter og urfolk og informasjon om den franske revolusjon er knyttet mot demokrati - et tema innenfor demokrati og medborgerskap.

Selv om vi venter på fagfornyelsen er det vel verdt å tenke over hensikten med faget. Via Facebook fant jeg en samling med ordskyer basert på læreplanen i en rekke fag, som er laget av Erlend Thune. De største ordene her er de som er oftest nevnt i læreplanen, og kanskje er det overraskende for mange at ordene som er mest nevnt er digitale, diskutere og vurdere - med ordene korleis, drøfte og samtale blant de neste. Dette er ord vi bruker om oppgavene vi har laget til de ulike temaene.