Oppgaver i lange baner

I Munin Samfunnsfag har vi lagt vekt på store mengder med oppgaver. Elevsentrert aktivitet har vært et stikkord for hvordan vi har valgt å presentere lærestoffet. Oppgavene er ulike; noe er quizzer, andre er utfyllingsoppgaver - og disse varierer fra rene begrepsforståelser til dyp refleksjon. 

Grunnen til at vi har valgt å lage mange oppgaver er at etterspørsel etter forslag til aktiviteter og oppgaver har vært stor. Mange synes de får for liten tid til å lage oppgaver selv, og for liten tid til å lete rundt etter tips og ressurser man kan bruke i sin undervisning. Vi har derfor forsøkt, etter beste evne, å skape et variert produkt - med ulike typer ressurser og aktiviteter for å belyse temaer og konsepter på ulike måter. Vi foreslår at elevene arbeider sammen i par eller små grupper med oppgavene - da styrkes samarbeidslæringen også!

For å hjelpe til med planleggingen av undervisningsøkta har vi laget veiledninger, som vi håper at du finner nyttige. Der er det forslag til læringsmål, og forslag til hvilke aktiviteter man kan gjøre på de ulike klassetrinnene. Svaralternativer til oppgavene er selvfølgelig også med. Veiledningene ligger på de ulike temakortene i planleggeren vår. 

PS: nå er det over 550 klasser som er registrert i planleggeren, og det er fortsatt litt tid igjen på å registrere sin klasse og være med i trekning av gratis tilgang til Munin Samfunnsfag for dette skoleåret.