Tverrfaglig arbeid

Noen har kanskje sett at det har dukket opp en naturfagside i Munin samfunnsfag. Dette er for å vise hvordan tema kan jobbes med tverrfaglig, i dette tilfellet handler det om seksualitet. I naturfag arbeider man med det fysiologiske og kjønnsidentitet, i samfunnsfag med kjønnsroller, seksualitet og overgrep - og man kan også arbeide i KRLE med mellommenneskelige relasjoner. Som overgripende tema er det folkehelse og livsmestring dette faller inn under. Andre temasider utover de som er vist i bildet kunne vært likestilling, samfunn og sosialisering og familie, ungdom og barn.

KRLE: reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur
 

Naturfag: formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort
 

Samfunnsfag: gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep

Gi gjerne en tilbakemelding på om dere ønsker flere slike tverrfaglige tips.