Et tips fra en av våre brukere

Fra en av våre brukere har vi fått et godt tips som vi gjerne deler. Hun bruker læringsplattformen for å holde oversikt over at elevene utfører de oppgavene de er satt til å gjøre i Munin Samfunnsfag. 

Det opplagte er selvfølgelig at de leverer inn besvarelser på oppgaver i sine innleveringsmapper, men hun deler også ut lenker til artikler og temasider som oppgaver. Da får hun raskt oversikt og kan se om elevene har trykket på lenka eller ikke. 

Forøvrig arbeider vi i Munin Education med å se på ulike løsninger for hvordan du lett skal få oversikt over hva dine elever har gjort, og vi kommer tilbake med mer informasjon om dette på et senere tidspunkt.