Tverrfaglig arbeid

Tverrfaglig arbeid

Noen har kanskje sett at det har dukket opp en naturfagside i Munin samfunnsfag. Dette er for å vise hvordan tema kan jobbes med tverrfaglig, i dette tilfellet handler det om seksualitet. I naturfag arbeider man med det fysiologiske og kjønnsidentitet, i samfunnsfag med kjønnsroller, seksualitet og overgrep - og man kan også arbeide i KRLE med mellommenneskelige relasjoner.

Vente på fagfornyelsen i samfunnsfag?

Vente på fagfornyelsen i samfunnsfag?

Selv om vi venter på fagfornyelsen er det vel verdt å tenke over hensikten med faget. Via Facebook fant jeg en samling med ordskyer basert på læreplanen i en rekke fag, som er laget av Erlend Thune. De største ordene her er de som er oftest nevnt i læreplanen, og kanskje er det overraskende for mange at ordene som er mest nevnt er digitale, diskutere og vurdere - med ordene korleis, drøfte og samtale blant de neste. Dette er ord vi bruker om oppgavene vi har laget til de ulike temaene. 

En utforskende tilnærming

En utforskende tilnærming

Munin Samfunnsfag har en visjon om at læring skal være elevsentrert, men også med fokus på nysgjerrighet, utforsking og dybdelæring. 

Lærebøker har en tendens til å slå fast sannheter, uten særlig rom for kritisk refleksjon. Vi har stor tro på at tenking må til, og da må vi strukturere opp innholdet på nye måter. I praksis betyr det at vi har korte fagtekster, men kombinerer disse med aktuelle nyhetsartikler, tidslinjer, videoer, plansjer og ikke minst oppgaver.