Bestillingsskjema for Munin Samfunnsfag.

En skolelisens til Munin Samfunnsfag selges ikke til enkeltklasser, men må inkludere alle elever på mellomtrinn og/eller ungdomstrinn.  

En kommunelisens til Munin Samfunnsfag må omfatte alle skoler i kommunen og alle elever på mellomtrinn og/eller ungdomstrinn.

Vær oppmerksom på at etter å ha sendt inn bestillingsskjema vil dere motta en e-post som viser kostnaden per år for lisensen. Dersom dere mener at kostnaden ikke stemmer, må dere umiddelbart, og senest innen 5 dager, ta kontakt med oss.