En temababasert og helt oppdatert læringsressurs i samfunnsfag har vært ønsket lenge.
— Sven O. Brekke, Rektor, Odda ungdomsskole

Fotolia_1473758_Subscription_Monthly_M.jpg

vi følger en temabasert tilærming, likt det som kommer med fagfornyelsen


Fire moderne læringsressurser tilrettelagt for mellom- og ungdomstrinnet

 

munin.buzz

Munin.buzz er en gratis ukeavis for barn og unge. Innholdet er levert av NTB som sikrer uavhengighet og kvalitet på redaksjonelt og grafisk innhold. Alle artikler har forslag til aktiviteter til bruk i undervisningen og er koblet mot kompetansemål for mellom- og ungdomstrinn. 

Lansert: november 2016

munin samfunnsfag 

Dekker alle kompetansemål i samfunnsfag for mellom- og ungdomstrinnet. Bygd opp med utgangspunkt i aktuelle saker fra Munin.buzz, som er komplettert med fagstoff og aktiviteter. Det er lagt opp til en temabasert oppbygging og aktiviteter med dybdefokus. 

Lansert: august 2017

 

munin krle

Munin KRLE dekker alle kompetansemål i KRLE for mellom- og ungdomstrinnet og følger samme oppbygging som Munin Samfunnsfag. Det betyr stort fokus på elevsentrert læring og oppgaver som skaper læringslyst.

Lanseres:  august 2018

munin LIVSMESTRING

Samme tilnærming som Munnin Samfunnsfag og KRLE, men med tverrfaglig tilnærming. Fag som dekkes inkluderer samfunnsfag, naturfag, KRLE og matematikk. Rettet mot mellom- og ungdomstrinnet. 

Lanseres: høsten 2018

 
 

Alt innhold  fungerer like godt på alle flater

Mobil, nettbrett, Mac, PC eller Chromebook

At nåtidens læringsressurser fungerer like godt på alle digitale flater er en selvfølge. 

Alle  Munin Educations læringsressurser er utviklet på en responsiv plattform. Det betyr at enten du er lærer eller elev, og  bruker nettbrett PC, mac, mobil eller Chromebook, er du sikker på at innholdet fungerer slik det skal på den plattformen du bruker.