Munin Samfunnsfag er et nytt digitalt læremiddel som dekker kompetansemålene i samfunnsfag for ungdoms-og mellomtrinnet*. 

 

Nyhetsartiklene fra Munin.buzz danner ryggraden i Munin Samfunnsfag. Hvert kapittel, eller tema, i læringsressursen består av nyhetsartikler, interaktivt innhold og fagstoff.

Aktivitetene har fokus på å skape engasjement hos elevene og styrke deres ferdigheter innenfor dybdelæring.

Vårt samarbeid med NTB sikrer kvaliteten på nyhetssakene og at innholdet alltid er oppdatert.  Alt innhold fungerer like godt på mobil, som nettbrett og PC.

 

En temababasert og helt oppdatert læringsressurs i samfunnsfag har vært ønsket lenge. Odda ungdomsskole har bestilt denne læringsressursen.
— Sven O. Brekke, Rektor, Odda ungdomsskole

 

Munin.buzz - en gratis ukeavis for skolen

Munin.buzz er en uavhengig ukeavis til bruk i skolen. Vi dekker de viktigste nyhetene fra samfunn, politikk, kultur, helse, økonomi, teknologi, miljø og idrett på en lettlest måte.

Sakene er koblet til kompetansemål og presenteres i et moderne design der samspillet mellom tekst, bilder og varierte oppgaver inspirerer til refleksjon, diskusjon og læring.

Målgruppen er primært lærere og elever på mellom- og ungdomstrinnet, men de fleste av sakene passer andre aldersgrupper, også voksne.

Munin.buzz er et samarbeid mellom NTB og Munin Education AS . NTB er ansvarlige for tekst og bilder. Munin Education AS er ansvarlig for presentasjon, design og redaksjonelt innhold.

 

*For mellomtrinnet er samfunnskunnskap klart til skolestart august 2017, mens historie og geografi kommer høsten 2017.