Fotolia_1473758_Subscription_Monthly_M.jpg

MUNIN - RESSURSER FOR FREMTIDENS SKOLE


Læringsressurser tilrettelagt for mellom- og ungdomstrinnet

 

munin.buzz

Munin.buzz er en gratis ukeavis for barn og unge. Innholdet er levert av NTB som sikrer uavhengighet og kvalitet på redaksjonelt og grafisk innhold. Alle artikler har forslag til aktiviteter til bruk i undervisningen og er koblet mot kompetansemål for mellom- og ungdomstrinn. 

munin samfunnsfag 

Dekker alle kompetansemål i samfunnsfag for mellom- og ungdomstrinnet. Bygd opp med utgangspunkt i aktuelle saker fra Munin.buzz, som er komplettert med fagstoff og aktiviteter. Det er lagt opp til en temabasert oppbygging og aktiviteter med dybdefokus. 

 

munin krle

Munin KRLE dekker alle kompetansemål i KRLE for mellom- og ungdomstrinnet og følger samme oppbygging som Munin Samfunnsfag. Det betyr stort fokus på elevsentrert læring og oppgaver som skaper læringslyst.

munin læringsressurser i samarbeid med conexus as

Munin sine ressurser knyttet til Utdanningsvalg og Livsmestring  er et resultat av samarbeidet med Conexus AS. Ressursene inngår i Conexus sin satsning VIP24-ung.

 
 

Alt innhold fungerer like godt på alle flater

Mobil, nettbrett, Mac, PC eller Chromebook

At nåtidens læringsressurser fungerer like godt på alle digitale flater er en selvfølge. 

Alle  Munin Educations læringsressurser er utviklet på en responsiv plattform. Det betyr at enten du er lærer eller elev, og  bruker nettbrett PC, mac, mobil eller Chromebook, er du sikker på at innholdet fungerer slik det skal på den plattformen du bruker.